Lịch sử Việt Nam từ thời thượng cổ đến thời hiện đại – Nhiều Tác Giả


Phần 1. Thời dựng nước (2879 (?) – 207 tr.CN)
I. Nước Văn Lang – Họ Hồng Bàng (2879 (?) – 258 tr.CN)
II. Nước Âu Lạc và Thục An Dương Vương (258-207)
III. Trạng thái kinh tế thời Hùng Vương – An Dương Vương
IV. Đời sống văn hóa V. Di tích tiêu biểu
Phần 2. Thời Bắc Thuộc (207 tr.CN – 906)
I. Các ách đô hộ phương Bắc – các cuộc khởi nghĩa
II. Di sản văn hóa tiêu biểu
Phần 3. Bước đầu nền độc lập Tự chủ – Khúc –  Ngô – Đinh – Lê (906-1009)
I. Họ Khúc đặt nền móng tự trị (906-923)
II. Các nhà Ngô – Đinh – Lê (939-1009)
III. Tình hình kinh tế, văn hóa thời Ngô – Đinh – Lê
IV. Di sản văn hóa tiêu biểu
Phần 4. Nhà Lý (1010-1225)
I. Lý Bát Đế
II. Chính quyền Nhà Lý
III. Phát triển kinh tế
IV. Phát triển văn hóa – xã hội
V. Nhân vật tiêu biểu
VI. Di sản văn hóa tiêu biểu
Phần 5. Nhà Trần (1225-1400)
I. Giai đoạn hưng thịnh của nhà Trần
II. Giai đoạn suy vong
III. Kinh tế – Xã hội dưới đời Trần
IV. Phát triển văn hóa
V. Nhân vật, di tích tiêu biểu
Phần 6. Nhà Hồ – giai đoạn Thuộc Minh (1400-1428)
I.  Nhà Hồ (1400-1407)
II. Giai đoạn thuộc Minh (1407-1427)
III. Cuộc kháng chiến chống Minh (1418-1427)
Nhà Hậu Lê (1428-1527) I. Chính trị – xã hội đại việt dưới đời các vua II. Kinh tế III. Phát triển văn hóa IV. Nhân vật tiêu biểu V. Di sản văn hóa tiêu biểu Nhà Mạc – Nam Bắc Triều (1527 – 1592) 1. Nhà Mạc được thành lập 2. Cuộc nổi dậy của nhóm Phù Lê 3. Thế cuộc Nam Bắc triều Đại Việt   Thời kỳ phân liệt – Trịnh – Nguyễn (1600 – 1777) I. Quá trình phân ly hai đàng II. Các vấn đề chính trị – kinh tế III. Các vấn đề xã hội – văn hóa IV. Di tích, Danh thắng tiêu biểu Nhà Tây Sơn (1771 – 1802) I. Tình hình Đại Việt trong ba thập niên cuối thế kỷ XVIII II. Triều đại Quang Trung III. Cuộc đối đầu Tây Sơn – Nguyễn Ánh IV. Di tích tiêu biểu Nhà Nguyễn (1802 – 1858) I. Chính quyền nhà Nguyễn II. Phát triển kinh tế – xã hội III. Các vấn đề tư tưởng – văn hóa IV. Di tích tiêu biểu Giai đoạn trước thế chiến thứ nhất I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam II. Bộ máy cai trị của thực dân Pháp III. Phong trào yêu nước Giai đoạn sau thế chiến thứ nhất (1919-1945) I. Đợt khai thác lần thứ hai của Pháp II. Sự phân hóa trong xã hội Việt Nam III. Phong trào chống Pháp IV Công cuộc giải phóng dân tộc Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1975) I. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời II. Kháng chiến toàn quốc Cuộc kháng chiến chống đế Quốc Mỹ (1954-1975) I. Tình hình Việt Nam, sau hiệp định Genève II. Cả nước chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược III. Cuộc thắng lợi cuối cùng IV. Nhân vật
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s